VisualStamp
Een Elektronische Postzegel Catalogus
Versie 1.2 (1-April-2006)
© 2005-2006 P.P. Hek

home : www.eperforationgauge.com
mail : psquareh@eperforationgauge.com
laatste wijziging : 1-April-2006

Inhoud
 

Voorwoord
Introductie

Het onderhouden van de verzameling
Het bladeren door de catalogus en zoeken in de catalogus

Het instellen van het aantal kolommen

Het weergeven van catalogusgegevens
Het weergeven van detailgegevens
Het weergeven van variŽteitgegevens
Het weergeven van zegelafbeeldingen

Het afdrukken van catalogusgegevens
Het afdrukken van albumbladen (nieuw in versie 1.2)

Het importeren van de CatView catalogus
Het importeren van catalogusgegevens
Het exporteren van catalogusgegevens

Het invoeren van catalogusgegevens

Het instellen van de taal
Het installeren van de catalogus
Het registreren van de demo versie
Help en versie

Speciale tekens

Klik hier voor een kort overzicht...


Voorwoord

Voor het verzamelen van postzegels maak(te) ik traditioneel gebruik van een postzegelcatalogus op papier. Sinds enige jaren zijn er ook elektronische postzegelcatalogi op CD beschikbaar en enige daarvan heb ik aangeschaft en gebruikt. Dit zijn catalogi uit de CatView reeks uitgegeven door Gold & Greenwell (in samenwerking met de NVPH) en catalogi uit de Collect-A-ROM reeks uitgegeven door Software Generation (ook in samenwerking met de NVPH); van beide de editie Nederland en Overzeese Rijksdelen. Echter, wat ik heb gemerkt is dat de vormgeving veel afwijkt van de papieren versie. Tevens is het gebruik en de bediening vaak ingewikkeld en niet wat ik verwacht in een elektronische versie. In combinatie met mijn programmeerervaring in IT heb ik besloten om mijn eigen elektronische versie te ontwikkelen. Dit is geresulteerd in VisualStamp. Ik heb dit ontwikkeld in mijn vrije tijd en het heeft mij heel veel tijd gekost, maar ik ben erg tevreden met het resultaat.


Introductie

Klik hier voor een kort overzicht van VisualStamp. De vormgeving van de catalogus behoeft geen nadere toelichting omdat deze vergelijkbaar is met een catalogus op papier.

Een toevoeging in deze elektronische versie is de mogelijkheid van een 'cross reference' tussen het NVPH-nummer en het Scott-, Michel-, Yvert & Tellier- en Stanley Gibbons-nummer. Bij de zegelsdetails kunnen deze nummers worden opgegeven. Deze nummers worden getoond met de volgende kodes:

ļ Scott
Ļ Michel
≤ Yvert & Tellier
≥ Stanley Gibbons

Dus wanneer bij NVPH #1 voor deze catalogusnummers ook #1 wordt opgegeven, dan wordt #1 getoond als: 1 1ļ 1Ļ 1≤ 1≥. Voor #1 heeft dit misschien niet zoveel zin, echter, wanneer de nummers gaan afwijken kan dit wel erg handig zijn.

Een andere toevoeging in deze elektronische versie is dat volledig instelbaar is welke gegevens worden getoond. Met uitzondering van het NVPH-nummer, de waarde, de kleur en de 'gebruikt'-prijsnotering kunnen alle gegevens worden getoond of verborgen. Vooral voor het afdrukken van de manco-lijst kan dit erg handig zijn.


Het onderhouden van de verzameling

Prijsnoteringen in de catalogus worden in zwart afgebeeld, b.v. 5.50. Voor de prijsnoteringen van de verschillende kondities worden de volgende symbolen gebruikt:

postfris
ongebruikt met plakker
ongebruikt zonder gom
gebruikt
op brief

Om een zegel te markeren als zijnde aanwezig in de verzameling, klik dan met de linkermuistoets op de prijsnotering. De prijsnotering wordt dan in groen afgebeeld met een Ļ b.v. 5.50Ļ. Het maximum aantal dat aanwezig kan zijn 3. Dus door nogmaals te klikken verandert de prijsnotering in 5.50≤ en daarna in 5.50≥. Om een zegel te markeren als zijnde manco in de verzameling, klik dan met de rechtermuistoets op de prijsnotering. De prijsnotering wordt dan in rood afgebeeld met een ļ b.v. 5.50ļ. Een zegel kan maar een maal als manco worden gemarkeerd. Om snel alle zegels van een serie of variŽteit te markeren, klik dan links of rechts op de een van de totalen onderaan de prijsnoteringen.


Het bladeren door de catalogus en zoeken in de catalogus

Bovenin staan vier keuzelijsten waarmee snel naar een collectie, land, type of series kan worden gebladerd.

In de knoppenblak bestaan vier pictogrammen om door series te bladeren:

Blader naar de eerste serie
Blader naar de vorige serie
Blader naar de volgende pagina
Blader naar de laatste serie

Gebruik voor het zoeken van een zegelnummer de -knop. Hierna volgt een dialoog waarbij het zegelnummer kan worden opgegeven en welk catalogusnummer het betreft (NVPH, Scott, Michel, Yvert & Tellier of Stanley Gibbons); hierbij hoeft niet de catalogusindicatie ļĻ≤≥ te worden opgegeven. Start het zoeken met de -knop (of de Enter-toets) of breek het zoeken met de -knop (of de Esc-toets). Indien gevonden, dan wordt de serie getoond waartoe de zegel behoort, anders volgt een melding dat de zegel niet gevonden is.


Het instellen van het aantal kolommen

Het aantal kolommen waarin de catalogus wordt weergegeven is instelbaar. In de knoppenbalk bestaat hiervoor een knop met keuzelijst . Na het klikken op de keuzelijst verschijnt het menu:

3 Kolommen
4 Kolommen
5 Kolommen

Het aantal gekozen kolommen wordt dan getoond met een van de volgende pictogrammen:

Vier kolommen op een 15" scherm met resolutie 1024x768 geeft een fraai resultaat omdat dit vergelijkbaar is met het formaat van de NVPH catalogus (en A4 landscape formaat).


Het weergeven van catalogusgegevens

Er bestaan vier verschillende weergaves van de catalogus. In de knoppenbalk bestaat hiervoor een knop met keuzelijst . Na het klikken op de keuzelijst verschijnt het menu:

Toon Catalogus
Toon Collectie
Toon Mancolijst
Toon Dubbellen

Het gekozen overzicht wordt dan getoond met een van de volgende pictogrammen:

Toon Catalogus; toont de volledige catalogus, d.w.z. alle zegels
Toon Collectie; toont alleen de zegels die gemarkeerd staan als aanwezig (b.v. 5.50Ļ)
Toon Mancolijst; toont alleen de zegels die gemarkeerd staan als manco (b.v. 5.50ļ), de z.g. want-list
Toon Dubbellen; toont alleen de zegels die meer dan eenmaal als aanwezig gemarkeerd staan (b.v. 5.50≤ of 5.50≥), de z.g. have-list

In elke weergave kan de verzameling worden onderhouden. De catalogus wordt ververst door nogmaals op de knop te klikken. Wordt bijvoorbeeld in de manco-lijst weergave een zegel gemarkeerd als aanwezig, dan verdwijnt de zegel van het scherm indien nogmaals op de manco-lijst knop wordt geklikt.


Het weergeven van detailgegevens

De detailgegevens van de zegel (en variŽteit, serie, type, land en collectie) worden getoond of verborgen met de -knop. Indien de knop ingedrukt staat, worden de detailgegevens getoond in de laatste kolom op het scherm, anders zijn de detailgegevens verborgen. Klik op het nummer, de waarde, de kleur of de afbeelding om de detailgegevens te tonen van een bepaalde zegel.

Bovenaan staat een keuzelijst om de detailgegevens te tonen van de zegel, de variŽteit, de serie, het type, het land of de collectie:

Daaronder staan de detailgegevens. Een detailgegeven wordt getoond in de catalogus indien deze gemarkeerd staat met het -teken en is verborgen indien deze gemarkeerd staat met het -teken. Het wisselen van tonen en verbergen gebeurt door te klikken op een van deze tekens. Een aantal detailgegevens heeft geen van beide tekens en dit betekent dat het detailgegeven nergens wordt getoond in de catalogus of altijd wordt getoond (NVPH-nummer, waarde, kleur en 'gebruikt'-prijsnotering). Om deze instellingen effectief te maken dient nog wel op de -knop te worden geklikt, de catalogus wordt nu ververst met de nieuwe instellingen.

Het tonen of verbergen van de zegelafbeeldingen wordt gestuurd met het detail Reductiepercentage.

Deze instellingen gelden per soort weergave , , of . Voor het afdrukken van de manco-lijst kan het dus verstandig zijn om zo weinig mogelijk details te tonen.

Deze kolom wordt ook gebruikt om de detailgegevens te wijzigen. Met uitzondering van enkele detailgegevens kunnen alle detailgegevens worden gewijzigd. Detailsgegevens die niet kunnen worden gewijzigd staan gemarkeerd met het -teken. Detailgegevens worden donkergrijs getoond. Na wijziging verandert de kleur in zwart. Indien de inhoud niet overeenkomt met het type, dan verandert de kleur in rood. Deze inhoud moet dan verbeterd worden (of gebruik Ctrl-Z) voordat verder gegaan kan worden. Het NVPH-nummer moet altijd ingevuld worden en kan niet leeg zijn. Om deze wijzigingen effectief te maken dient nog wel op de -knop te worden geklikt, de catalogus wordt nu ververst met de wijzigingen. Gebruik de -knop om de wijzigingen af te breken.

Tijdens invoer (toevoegen en wijzigen) kunnen speciale tekens worden ingevoegd door bepaalde toetscombinaties en kunnen bepaalde tekens niet worden gebruikt. Klik hier voor een overzicht van deze tekens.

Deze detailgegevens kunnen niet worden afgedrukt op de printer.


Het weergeven van variŽteitgegevens

De variŽteitgegevens van een serie worden getoond of verborgen met de -knop. Indien de knop ingedrukt staat, worden de variŽteitgegevens getoond, anders zijn de variŽteitgegevens verborgen. De catalogus wordt een soort 'junior'-versie indien de variŽteitgegevens zijn verborgen.


Het weergeven van zegelafbeeldingen

De afbeelding van een zegel wordt verwacht in het volgende pad: "applicatiemap\collectienaam\landnaam\typenaam\thumbnail\zegelnummer.Jpg"

Hierbij is:

applicatiemap - de map waar VisualStamp is geinstalleerd
collectienaam - de naam van de collectie waartoe de zegel behoort
landnaam - de naam van het land waartoe de zegel behoort
typenaam - de naam van het type waartoe de zegel behoort
zegelnummer - het nummer van de zegel

Het pad "collectienaam\landnaam\typenaam\thumbnail" wordt automatisch gemaakt tijdens het tonen van de catalogusgegevens. Door hier de juiste afbeeldingen te plaatsen zullen deze afbeeldingen eveneens worden afgebeeld tijdens het tonen van de catalogusgegevens. De afbeelding van de zegel moet van het type JPG zijn!

Let op dat het wel of niet afbeelden van de zegelafbeelding wordt gestuurd met het detail Reductiepercentage (zie hier). De inhoud van het detail Reductiepercentage heeft geen betekenis voor het afbeelden van de zegelafbeelding (de afbeelding wordt getoond op ware grootte); deze inhoud heeft alleen betekenis bij het importeren van de CatView catalogus voor het maken van de verkleinde afbeeldingen.


Het afdrukken van catalogusgegevens

Het afdrukken wordt gestart met de -knop. Afdrukken is WYSIWYG (what you see is what you get), dat betekent precies hetzelfde zoals getoond op het scherm. Alleen de hoeveelheid gegevens wat wordt afgedrukt per pagina zal verschillen omdat de grootte van de printer niet hetzelfde zal zijn als de grootte van het scherm. Afdrukken vindt altijd plaats in landschap-formaat. Na het starten van de funktie verschijnt een dialoog waarop kan worden aangegeven of ťťn pagina of alle pagina's moeten worden afgedrukt. Let op dat het afdrukken van alle pagina's inclusief afbeeldingen extreem lang kan duren en zeer veel resources vraagt van het besturingssysteem. Het kan dus verstandig zijn bij het afdrukken van de manco lijst om zo weinig mogelijk gegevens te tonen. Ook de 'Spool Settings' en de 'Port Settings' van de printer zijn belangrijk voor het afhandelen van de afdrukopdracht door het besturingssysteem. Het afdrukken is altijd een lastig onderwerp in besturingssystemen en het lijkt het beste om wat te experimenteren met het afdrukken.


Het afdrukken van albumbladen

Een bijzondere funktie (sinds versie 1.2) is het afdrukken van albumbladen. Hiervoor zijn belangrijke attributen Albumpagina, Zegelbreedte en Zegelhoogte; deze moeten bij de zegelgegevens in ieder geval gevuld zijn. Het Albumpagina attribuut is niet noodzakelijk numeriek en kan dus ook letters bevatten (bv. 1a). Indien de CatView catalogus is geÔmporteerd dan is voor het attribuut Albumpagina het paginanummer in de DAVO albums gevuld (let er ook op dat de zegelafmetingen niet altijd betrouwbaar zijn in CatView, dus deze moeten wel gekontroleerd worden). De grootte van het zegelkader is altijd 4 millimeter groter dan de grootte van het zegel.

Twee voorbeelden van albumbladen (A4 formaat) voor de tandingvariŽteiten van de 3e emissie volgen hieronder:


Type I

Type II

Om het afdrukken van een albumblad te starten, klik dan met de rechtermuistoets op een zegelafbeelding, -nummer, -waarde of -kleur en selekteer dan het Afdrukken album pagina kommando. Hierna verschijnt het Afdrukken Albumbladen dialoog waarbij diverse instellingen kunnen worden aangegeven:

BreedteIs de breedte van het albumblad in millimeters.
HoogteIs de hoogte van het albumblad in millimeters.
Zowel de breedte als de hoogte is minimaal 100 en maximaal 500 millimeter.
Marge LinksIs de marge aan de linkerzijde tot aan het (denkbeeldig) kader op het albumblad.
Marge RechtsIs de marge aan de rechterzijde tot aan het (denkbeeldig) kader op het albumblad.
Marge BovenIs de marge aan de bovenzijde tot aan het (denkbeeldig) kader op het albumblad.
Marge OnderIs de marge aan de onderzijde tot aan het (denkbeeldig) kader op het albumblad.
Een marge is minimaal 10 en maximaal 75 millimeter.
Vrije Ruimte LinksIs de vrije ruimte aan de linkerzijde tussen het (denkbeeldig) kader op het albumblad en het deel dat wordt gebruikt voor het afdrukken van de gegevens.
Vrije Ruimte RechtsIs de vrije ruimte aan de rechterzijde tussen het (denkbeeldig) kader op het albumblad en het deel dat wordt gebruikt voor het afdrukken van de gegevens.
Vrije Ruimte BovenIs de vrije ruimte aan de bovenzijde tussen het (denkbeeldig) kader op het albumblad en het deel dat wordt gebruikt voor het afdrukken van de gegevens.
Vrije Ruimte OnderIs de vrije ruimte aan de onderzijde tussen het (denkbeeldig) kader op het albumblad en het deel dat wordt gebruikt voor het afdrukken van de gegevens.
Een vrije ruimte is minimaal 1 en maximaal 25 millimeter.
Vrije RuimteIs de vrije ruimte dat kan worden gebruikt voor het afdrukken van de gegevens. Deze kan niet worden gewijzigd en wordt bepaald door de bovenstaande instellingen.
PrinterDeze keuzelijst bevat alle bekende printers op het systeem en hieruit kan de gewenste printer worden geselekteerd.
Blanco Pagina
Title voorgedrukt?Geeft aan of op het blanco albumblad de titel reeds is voorgedrukt.
Kader voorgedrukt?Geeft aan of op het blanco albumblad het kader reeds is voorgedrukt.
Titel LettertypeVoor het lettertype van de titel kan worden gekozen uit Arial of Garamond.
Titel StijlHiermee wordt de positie van de titel gekozen: binnen het kader, gecentreerd (zoals Davo) of buiten het kader, rechts (zoals Importa)
Kader StijlHiermee wordt de stijl van de zegelkaders bladkader gekozen.
Standaard FormatenDeze keuzelijst bevat een aantal bekende formaten. Na een bepaalde keuze wordt automatisch de bladafmetingen, marges en vrije ruimten ingevuld.
Afdruk Opties
Toon serie omschrijvingen?Geeft aan of de serie omschrijvingen worden afgedrukt op het albumblad.
Toon zegelafbeeldingen?Geeft aan of de zegelafbeeldingen worden afgedrukt op het albumblad.
Toon zegelnummers?Geeft aan of de zegelnummers worden afgedrukt op het albumblad.
Toon zegelwaarden?Geeft aan of de zegelwaarden worden afgedrukt op het albumblad.
Toon zegelkleuren?Geeft aan of de zegelkleuren worden afgedrukt op het albumblad.
Toon zegelomschrijvingen?Geeft aan of de zegelomschrijvingen worden afgedrukt op het albumblad.

Voor sommige instellingen worden direkt een indruk gegeven op het scherm wat het resultaat is van een bepaalde instelling, voor andere instellingen is het verstandig om eens wat te experimenteren wat het resultaat is van deze instellingen.

Voor het afdrukken van zegelafbeeldingen is een nadere toelichting nodig. De afbeelding van een zegel wordt verwacht in het volgende pad: "applicatiemap\collectienaam\landnaam\typenaam\print\zegelnummer.Jpg"

Hierbij is:

applicatiemap - de map waar VisualStamp is geinstalleerd
collectienaam - de naam van de collectie waartoe de zegel behoort
landnaam - de naam van het land waartoe de zegel behoort
typenaam - de naam van het type waartoe de zegel behoort
zegelnummer - het nummer van de zegel

Het pad "collectienaam\landnaam\typenaam\print" wordt automatisch gemaakt tijdens het afdrukken van een albumblad. Door hier de juiste afbeeldingen te plaatsen zullen deze afbeeldingen eveneens worden afgedrukt tijdens het afdrukken van een albumblad. De afbeelding van de zegel moet van het type JPG zijn! Zijn originele zegelafbeeldingen aanwezig (bijvoorbeeld de CatView CD-ROM) dan wordt hieronder beschreven hoe eenvoudig dit soort zegelafbeeldingen kunnen worden gemaakt.

Klik op de -knop om verder te gaan met het afdrukken van het albumdblad, of klik op de -knop om het afdrukken af te breken. Indien verder gegaan wordt met het afdrukken worden de gekozen instellingen permanent bewaard, bij het afbreken (uiteraard) niet.

Is gekozen voor het afdrukken van de zegelafbeeldingen en zijn originele zegelafbeeldingen aanwezig (bijvoorbeeld de CatView CD-ROM) dan volgt er per zegel een mogelijkheid om het relevante deel van de zegel te selekteren. De originele zegelafbeelding wordt linksboven afgebeeld op het scherm en met de muis kan dan het relevante deel van de zegel worden geselekteerd. Start de selektie met de linkermuistoets en blijf deze ingedrukt houden, sleep daarna de muis naar het eindpunt en laat de muistoets los. Het geselekteerde deel wordt omgezet in een zwart/wit afbeelding en daarna getoond op het scherm.

Klik op de -knop om verder te gaan met de volgende zegelafbeelding of klik op de -knop om de selektie nogmaals uit te voeren.

Hierna volgt het afdrukvoorbeeld van het albumblad. De zegelkaders worden automatisch geplaatst op het albumblad, echter er zijn nog enige mogelijkheden om de plaatsing te wijzigen. Normaal worden de zegels van ťťn serie of ťťn variŽteit worden geplaats op ťťn regel. Indien er onvoldoende ruimte is op een regel, dan worden de zegels verdeeld over twee of meerdere regels. Tevens zijn er mogelijkheden om de vorm van het zegelkader te wijzigen. Klik hiervoor met de rechtermuistoets op een van de kaders en selekteer een van de onderstaande opties:

Het Verplaatsen van Kaders

Verplaats naar vorige regel (kombineren)
Het kan zijn dat slechts een beperkt aantal zegels uit twee series/variŽteiten op twee regels worden geplaatst. Gebruik deze optie om de 'tweede' regel te kombineren met de 'eerste' regel zodat beide op ťťn regel worden geplaatst om zo ruimte vrij te maken op het albumblad. Deze optie is alleen uitvoerbaar bij het eerste kader van een regel. (Deze optie wordt ook gebruikt om de Verplaats naar volgende regel (splitsen) optie ongedaan te maken.)

Verplaats naar volgende regel (splitsen)
Het kan zijn dat een aantal zegels op ťťn regel wordt geplaatst maar dat het 'netter' is om deze te verdelen over twee regels. Gebruik deze optie bij het kader waar de regel gesplitst moet worden. Deze optie is voor elk kader uitvoerbaar behalve bij het eerste kader op een regel. (Deze optie wordt ook gebruikt om de Verplaats naar vorige regel (kombineren) optie ongedaan te maken.)

Verplaats naar boven
Hiermee worden alle zegels uit een serie/variŽteit ťťn regel naar boven geplaatst. Deze optie is alleen uitvoerbaar bij het eerste kader op een regel, maar niet bij de eerste regel.

Verplaats naar onderen
Hiermee worden alle zegels uit een serie/variŽteit ťťn regel naar onderen geplaatst. Deze optie is alleen uitvoerbaar bij het eerste kader op een regel, maar niet bij de laatste regel.

De Vorm van Kaders

RechthoekRuitDriehoekDriehoek, omgekeerd

De Verschijning van Kaders

Enkele zegelHorizontaal paarVertikaal paarBlokHorizontaal tÍte-bÍche paarVertikaal tÍte-bÍche paar
Strip van 3t/mStrip van 6

Klik op de -knop om het albumblad af te drukken of klik op de -knop om het afdrukken af te breken.

Let er wel op dat indien niet op het gebruikelijke papierformaat (bijvoorbeeld A4) wordt afgedrukt, er eerst een printerdefinitie moet worden gemaakt met de juiste papierafmetingen. Het afdrukken is altijd een lastig onderwerp bij computersystemen dus probeer altijd eerst wat proefafdrukken te maken op goedkoop papier en daarna pas op duur papier.


Het importeren van de CatView catalogus

Voor het importeren van CatView catalogus wordt de knop met keuzelijst gebruikt. Na het klikken op de keuzelijst verschijnt het menu:

CatView Catalogus
Collect-A-ROM Catalogus
Philotax Catalogus

Kies uit dit menu de CatView Catalogus optie. Deze funktie importeert de gegevens uit de CatView catalogus. De gegevens van de CatView catalogus bevinden zich in het bestand 'NVPH Speciaal Catalogus 2000.Cat'. Selekteer dit bestand in het 'Open Bestand' dialoog; het bestand bevindt zich in de map '\Setup\Runimage' op de CD.

Het importeren van de CatView catalogus bestaat uit drie stappen:

Stap 1 is het exporteren van de gegevens uit CatView; deze gegevens worden bewaard in het tijdelijke bestand 'CatView.Xdb'.
Stap 2 is het importeren van de gegevens in VisualStamp; de gegevens in het tijdelijke bestand 'CatView.Xdb' worden hiervoor gebruikt.
Stap 3 is het bijwerken van de gegevens en het verwijderen van het tijdelijke bestand 'CatView.Xdb'.

Het importeren kan worden onderbroken door de -knop tijdens de eerste en tweede stap. Dit betekent dan wel dat de catalogusgegevens niet volledig zijn. Stap 3 kan niet worden onderbroken. Afhankelijk van de snelheid van de computer duurt het importeren van de CatView catalogus ongeveer 2 uur. Vooral stap 1 zal erg lang duren omdat in deze stap de miniatuurweergaven op de harde schijf worden geplaatst!

De VisualStamp catalogus gegevens zjn opgeslagen in het bestand 'VisualStamp.Xdb'; dit bestand mag dus nooit worden verwijderd. De benodige schijfruimte voor het bestand 'VisualStamp.Mdb' is ongeveer 5 [MB], het tijdelijk bestand 'CatView.Xdb' is ongeveer 10 [MB] groot en de benodigde schijfruimte voor de verkleinde zegelafbeeldingen is ongeveer 75 [MB].

Omdat de gegevens uit de CatView catalogus, editie 2000, worden geimporteerd zijn de beperkingen dus dat de prijzen in Nederlands Guldens zijn en dus niet in Euro's en dat slechts de catalogusgegevens bekend zijn tot het jaar 2000.

Daarnaast gelden er nog een aantal andere beprekingen en deze komen voornamelijk door een verschillende gegevensstructuur zoals gebruikt door CatView en VisualStamp en de systematiek van de NVPH nummering.

De CatView catalogus kent een onderverdeling in landen en typen, slechts een beperkte onderverdeling in series en geen onderverdeling in variŽteiten. Tijdens het importeren wordt geprobeerd deze onderverdeling aan te brengen, maar dit lukt soms slechts gedeeltelijk. Deze onderverdeling gebeurt namelijk aan de hand van het zegelnummer. Nummering zou volgens een bepaald systeem moeten plaatvinden, echter deze systematiek wordt niet consequent toegepast. Een voorbeeld hiervan is Nederland 402B, dit zou een tandingvariŽteit moeten zijn maar is een hoofdnummer. Ander voorbeeld is Suriname 10a, dit zou een variŽteit moeten zijn maar is ook een hoofdnummer. Nog een voorbeeld is Nederland 121I, dit zou een typevariŽteit moeten zijn door het gebruik van de Romeinse I maar is een tandingvariŽteit.

Nog een andere, niet onbelangrijke, beperking is dat de typefouten in CatView direkt worden overgenomen in VisualStamp (alhoewel opvallende typefouten, voornamelijk in het klassieke gedeelte, worden verbeterd tijdens het importeren).

Door deze beperkingen zou het kunnen zijn dat de catalogusgegevens niet worden gepresenteerd (of eigenlijk onderverdeeld) zoals in de originele NVPH catalogus!


Het importeren van catalogusgegevens

Deze funktie is gereserveerd voor toekomstige versies maar wordt tevens gebruikt voor het importeren van de demo-gegevens.

De demo-gegevens bestaan uit de eerste tien series van elk type van elk land en deze bevinden zich in het bestand ' VisualStamp Demo.Xdb'. Selekteer dit bestand in het 'Open Bestand' dialoog; het bestand bevindt zich in dezelfde map als waar het programma geinstalleerd is. Hierna volgt een dialoog die de voortgang aangeeft en worden de demo-gegevens geimporteerd. (Het importeren wordt onderbroken door de -knop.) Afhankelijk van de snelheid van de computer duurt het importeren van de demo-gegevens ongeveer 15 minuten. Er bestaan geen zegelafbeeldingen bij de demo, hiervoor is de CatView catalogus benodigd.


Het exporteren van catalogusgegevens

Deze funktie is gereserveerd voor toekomstige versies. Mocht deze funktie per ongeluk gestart worden overschrijf dan nooit VisualStamp.Xdb omdat hierin de aktuele catalogusgegevens zijn opgeslagen.


Het invoeren van catalogusgegevens

Vanaf versie 1.1 is het ook mogelijk om catalogusgegevens handmatig in te voeren, zodat VisualStamp ook bruikbaar wordt zonder de CatView catalogus.

Het invoeren van catalogusgegevens is alleen mogelijk in het -overzicht!

VisualStamp kent een hierarchische structuur van catalogusgegevens waarbij een collectie het hoogste niveau is en een zegel het laagste niveau:

Het Invoeren, Verwijderen of Verplaatsen van Collectiegegevens

Wanneer er geen collectiegegevens bestaan, dan wordt een nieuwe collectie ingevoerd door rechts te klikken op de titel VisualStamp dat midden-onderaan staat afgebeeld op het catalogusscherm. Een menu verschijnt met daarop slechts een optie:

Voeg collectie toe

(Elk menu zal een Afbreken optie bevatten, door deze te selecteren verdwijnt het menu.)

Selecteer deze optie en hierna verschijnt een dialoog waarin de naam van de collectie kan worden ingevoerd (kijk hier voor het gebruik van speciale tekens tijdens invoer). De invoer wordt afgesloten met de -knop of afgebroken met de -knop.

Wanneer er reeds collectiegegevens bestaan, dan wordt een collectie ingevoerd, verwijderd of verplaatst door rechts te klikken op de collectienaam die links-bovenaan staat afgebeeld op het catalogusscherm (de hiervoor beschreven mogelijkheid van invoer blijft ook mogelijk, echter de collectie wordt dan altijd als laatste toegevoegd). Een menu verschijnt met daarop de volgende opties:

Verplaats collectie een positie omhoog
Verplaats collectie een positie omlaag
Voeg collectie toe voor huidige positie
Voeg collectie toe na huidige positie
Verwijder collectie
Voeg land toe

Met dit menu kan de collectie die staat afgebeeld worden verplaatst, kan een nieuwe collectie worden ingevoerd, kan de collectie die staat afgebeeld worden verwijderd of kan een nieuw land bij deze collectie worden ingevoerd.

Let op dat het verwijderen van een collectie resulteert in het verwijderen van alle onderliggende landen, typen, series, variŽteiten en zegels; na confirmatie van het verwijderen kan dit niet meer ongedaan worden gemaakt!

Het Invoeren, Verwijderen of Verplaatsen van Landgegevens

Wanneer er geen landgegevens bestaan binnen een collectie, dan wordt een nieuw land ingevoerd door rechts te klikken op de collectienaam die links-bovenaan staat afgebeeld op het catalogusscherm. Een menu verschijnt met daarop ondermeer de optie:

Voeg land toe

Selecteer deze optie en hierna verschijnt een dialoog waarin de naam het land kan worden ingevoerd (kijk hier voor het gebruik van speciale tekens tijdens invoer). De invoer wordt afgesloten met de -knop of afgebroken met de -knop.

Wanneer er reeds landgegevens bestaan, dan wordt een land ingevoerd, verwijderd of verplaatst door rechts te klikken op de landnaam die midden-bovenaan staat afgebeeld op het catalogusscherm (de hiervoor beschreven mogelijkheid van invoer blijft ook mogelijk, echter het land wordt dan altijd als laatste toegevoegd). Een menu verschijnt met daarop de volgende opties:

Verplaats land een positie omhoog
Verplaats land een positie omlaag
Voeg land toe voor huidige positie
Voeg land toe na huidige positie
Verwijder land
Voeg type toe

Met dit menu kan het land dat staat afgebeeld worden verplaatst, kan een nieuw land worden ingevoerd, kan het land dat staat afgebeeld worden verwijderd of kan een nieuw type bij dit land worden ingevoerd.

Let op dat het verwijderen van een land resulteert in het verwijderen van alle onderliggende typen, series, variŽteiten en zegels; na confirmatie van het verwijderen kan dit niet meer ongedaan worden gemaakt!

Het Invoeren, Verwijderen of Verplaatsen van Typegegevens

Wanneer er geen typegegevens bestaan binnen een land, dan wordt een nieuw type ingevoerd door rechts te klikken op de landnaam die midden-bovenaan staat afgebeeld op het catalogusscherm. Een menu verschijnt met daarop ondermeer de optie:

Voeg type toe

Selecteer deze optie en hierna verschijnt een dialoog waarin de naam het type kan worden ingevoerd (kijk hier voor het gebruik van speciale tekens tijdens invoer). De invoer wordt afgesloten met de -knop of afgebroken met de -knop.

Wanneer er reeds typegegevens bestaan, dan wordt een type ingevoerd, verwijderd of verplaatst door rechts te klikken op de typenaam die rechts-bovenaan staat afgebeeld op het catalogusscherm (de hiervoor beschreven mogelijkheid van invoer blijft ook mogelijk, echter het type wordt dan altijd als laatste toegevoegd). Een menu verschijnt met daarop de volgende opties:

Verplaats type een positie omhoog
Verplaats type een positie omlaag
Voeg type toe voor huidige positie
Voeg type toe na huidige positie
Verwijder type
Voeg serie toe

Met dit menu kan het type dat staat afgebeeld worden verplaatst, kan een nieuw type worden ingevoerd, kan het type dat staat afgebeeld worden verwijderd of kan een nieuwe serie bij dit type worden ingevoerd.

Let op dat het verwijderen van een type resulteert in het verwijderen van alle onderliggende series, variŽteiten en zegels; na confirmatie van het verwijderen kan dit niet meer ongedaan worden gemaakt!

Het Invoeren, Verwijderen of Verplaatsen van Seriegegevens

Wanneer er geen seriegegevens bestaan binnen een type, dan wordt een nieuwe serie ingevoerd door rechts te klikken op de typenaam die rechts-bovenaan staat afgebeeld op het catalogusscherm. Een menu verschijnt met daarop ondermeer de optie:

Voeg serie toe

Selecteer deze optie en hierna verschijnt een dialoog waarin de naam de serie kan worden ingevoerd (kijk hier voor het gebruik van speciale tekens tijdens invoer). De invoer wordt afgesloten met de -knop of afgebroken met de -knop.

Wanneer er reeds seriegegevens bestaan, dan wordt een serie ingevoerd, verwijderd of verplaatst door rechts te klikken op de serienaam die ergens staat afgebeeld op het catalogusscherm (de hiervoor beschreven mogelijkheid van invoer blijft ook mogelijk, echter de serie wordt dan altijd als laatste toegevoegd). Een menu verschijnt met daarop de volgende opties:

Verplaats serie een positie omhoog
Verplaats serie een positie omlaag
Voeg serie toe voor huidige positie
Voeg serie toe na huidige positie
Verwijder serie
Voeg zegel toe
Voeg variŽteit toe

Met dit menu kan de serie die staat afgebeeld worden verplaatst, kan een nieuwe serie worden ingevoerd, kan de serie die staat afgebeeld worden verwijderd of kan een nieuwe zegel of variŽteit bij deze serie worden ingevoerd.

Let op dat het verwijderen van een serie resulteert in het verwijderen van alle onderliggende variŽteiten en zegels; na confirmatie van het verwijderen kan dit niet meer ongedaan worden gemaakt!

Het Invoeren, Verwijderen of Verplaatsen van VariŽteitgegevens

Wanneer er geen variŽteitgegevens bestaan binnen een serie, dan wordt een nieuwe variŽteit ingevoerd door rechts te klikken op de serienaam die ergens staat afgebeeld op het catalogusscherm. Een menu verschijnt met daarop ondermeer de optie:

Voeg variŽteit toe

Selecteer deze optie en hierna verschijnt een dialoog waarin de naam de variŽteit kan worden ingevoerd (kijk hier voor het gebruik van speciale tekens tijdens invoer). De invoer wordt afgesloten met de -knop of afgebroken met de -knop.

Wanneer er reeds variŽteitgevens bestaan, dan wordt een variŽteit ingevoerd, verwijderd of verplaatst door rechts te klikken op de variŽteitnaam die ergens staat afgebeeld op het catalogusscherm (de hiervoor beschreven mogelijkheid van invoer blijft ook mogelijk, echter de variŽteit wordt dan altijd als laatste toegevoegd). Een menu verschijnt met daarop de volgende opties:

Verplaats variŽteit een positie omhoog
Verplaats variŽteit een positie omlaag
Voeg variŽteit toe voor huidige positie
Voeg variŽteit toe na huidige positie
Verwijder variŽteit
Voeg zegel toe

Met dit menu kan de variŽteit die staat afgebeeld worden verplaatst, kan een nieuwe variŽteit worden ingevoerd, kan de variŽteit die staat afgebeeld worden verwijderd of kan een nieuwe zegel bij deze variŽteit worden ingevoerd.

Let op dat het verwijderen van een variŽteit resulteert in het verwijderen van alle onderliggende zegels; na confirmatie van het verwijderen kan dit niet meer ongedaan worden gemaakt!

Het Invoeren, Verwijderen of Verplaatsen van Zegelgegevens

Wanneer er geen zegelgegevens bestaan binnen een serie of variŽteit, dan wordt een nieuwe zegel ingevoerd door rechts te klikken op de serienaam of de variŽteitnaam die ergens staat afgebeeld op het catalogusscherm. Een menu verschijnt met daarop ondermeer de optie:

Voeg zegel toe

Selecteer deze optie en hierna verschijnt een dialoog waarin de naam de zegel kan worden ingevoerd (kijk hier voor het gebruik van speciale tekens tijdens invoer). De invoer wordt afgesloten met de -knop of afgebroken met de -knop.

Wanneer er reeds zegelgevens bestaan, dan wordt een zegel ingevoerd, verwijderd of verplaatst door rechts te klikken op de zegelnummer die ergens staat afgebeeld op het catalogusscherm (de hiervoor beschreven mogelijkheid van invoer blijft ook mogelijk, echter de zegel wordt dan altijd als laatste toegevoegd). Een menu verschijnt met daarop de volgende opties:

Verplaats zegel een positie omhoog
Verplaats zegel een positie omlaag
Voeg zegel toe voor huidige positie
Voeg zegel toe na huidige positie
Verwijder zegel

Met dit menu kan de zegel die staat afgebeeld worden verplaatst, kan een nieuwe zegel worden ingevoerd of kan de zegel die staat afgebeeld worden verwijderd.

Klik hier voor de beschrijving waar zegelafbeeldingen moeten worden geplaatst om de zegelafbeeldingen te tonen in de catalogus.


Het instellen van de taal

De gebruikersinterface kent twee talen: Nederlands en Engels. In de knoppenbalk bestaat hiervoor een knop met keuzelijst . Na het klikken op de keuzelijst verschijnt het menu:

Nederlands/Dutch
English/Engels

De gekozen taal wordt dan getoond met een van de volgende pictogrammen:

De catalogusgegevens zijn (natuurlijk) in het Nederlands.

De applikatie is voorbereid om meerdere talen te ondersteunen voor de gebruikersinterface, echter de vertaling is nog niet gedaan. Gereserveerd zijn de volgende talen:

(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)


Het installeren van de catalogus

Voor het installeren van de volledige versie van VisualStamp volg de instructies voor het installeren van de demo versie en registreer daarna deze demo versie.
Voor het installeren van de laatste versie van VisualStamp volg de instructies voor het installeren van de laatste versie.


Het registreren van de demo versie

Gebruik de -knop om het informatiescherm te openen. Klik op de -knop om het registratiescherm te openen. Voer het e-mail adres en de registratiesleutel in en klik op de -knop (of Enter-toets). Klik op de -knop (of Esc-toets) om het registreren af te breken.

Na een korrekte registratie verschijnt de melding: "De registratie is succesvol uitgevoerd.". Klik op de OK-knop om verder te gaan. Vanaf nu worden de wijzigingen in de verzameling permanent bewaard en wordt de tekst SPECIMEN niet meer opgenomen op albumbladen.

Indien de registratie niet succesvol is verschijnt de melding: "De registratiesleutel is niet korrekt.". Klik op de OK-knop, kontroleer het e-mail adres en de registratiesleutel en probeer het opnieuw.


Help en versie

Deze handleiding wordt getoond met de -knop (of F1-toets) in de default HTML browser (bijvoorbeeld Internet Explorer, Netscape of Mozilla Firefox).

Het informatiescherm wordt getoond met de -knop (of F2-toets). In dit informatiescherm wordt tevens het versienummer van VisualStamp gevonden.


Speciale tekens

Tijdens het wijzigen kunnen de volgende toetskombinaties gebruikt worden voor bijzondere tekens:

1/4 = ľ1/2= Ĺ3/4 = ĺ
`a = ŗ'a = Š^a = ‚"a = š~a = „„e = ś
`A = ņ'A = Ń^A = ¬"A = ń~A = √√E = ∆
`e = Ť'e = ť^e = Í"e = Ž
`E = »'E = …^E =  "E = ň
`i = ž'i = Ū^i = Ó"i = Ô
`I = Ő'I = Õ^I = ő"I = Ō
`o = Ú'o = ů^o = Ű"o = Ų~o = űűe = ú/o Ý
`O = “'O = ”^O = ‘"O = ÷~O = ’’E = Ć/O ō
`u = ý'u = ķ^u = Ż"u = Ł
`U = Ŕ'U = ŕ^U = Ř"U = ‹
,c = Á~s = Ŗ ~n = Ů
,C = «~S = Ŗ ~N = —

Voor de naam van een collectie, land, type, serie, variŽteit of nummer van een zegel kunnen de volgende tekens niet worden gebruikt (de reden hiervoor is dat deze tekens niet zijn toegestaan in een bestandsnaam op schijf):

|*?[]/\<>: