ePerforationGauge
        ... een elektronische postzegel tandingmeter
Versie 1.0 (22-Jan-2004)
© 2004 P.P. Hek

home: www.eperforationgauge.com | mail: psquareh@eperforationgauge.com

Inhoud

Introductie
Systeemvereisten
Gebruik
Download
Voorbeelden
Nieuws
FAQ's

Introductie

ePerforationGauge is een zeer handig hulpmiddel om de tanding te bepalen van een zegel die is afgebeeld op een grafische afbeelding met een zwart(achtig)e achtergrond. Schuif de tandingmeter over de zegel om de juiste tanding te vinden of gebruik de mogelijkheid om het programma automatisch de tanding van één zijde of de tandingen van twee zijden te laten bepalen. Het bijzondere van ePerforationGauge is dat (kleine) tandinggebreken gecorrigeerd zullen worden (b.v. een missend tandje). De belangrijkste voorwaarde voor het juist bepalen van de tanding is dat exact bekend is op welke resolutie in DPI (en schaal in %) de zegel is afgebeeld. Is de resolutie en/of de schaal niet bekend maar is de zegel een bekende tandingvariëteit, dan kan het programma alsnog zeer waarschijnlijk bepalen welke tandingvariëteit het is. ePerforationGauge kent alle tandingvariëteiten van de frankeerzegels van Nederland; daarnaast kunnen handmatig variëteiten worden ingevoerd. De automatische analyse gebeurt in (minder dan) een aantal seconden (afhankelijk van de grootte van de oorspronkelijke afbeelding en de snelheid van de computer) waarna de benaderde tanding afgerond tot de dichtstbijzijnde ¼ (0.25) wordt getoond.

Systeemvereisten

ePerforationGauge is ontwikkeld en getest op het Windows® NT besturingssysteem. Het is tevens getest op het Windows 98 besturingssysteem. Overigens zal het dan ook op de overige Windows 32-bits besturingssystemen funktioneren (95, 2000). Er bestaan echter wel opmerkelijke verschillen tussen de diverse Windows besturingssystemen. Het minimale RAM geheugen is onbekend. De benodigde vrije ruimte op de harde schijf is ongeveer 2 MB.

Gebruik

Resolutie en schaal

Het is noodzakelijk om de resolutie in DPI (dots per inch) en schaal in % te weten van de zegel die is afgebeeld op de grafische afbeelding voor het juist bepalen van de tanding. De resolutie en schaal kan worden gewijzigd met de twee keuzelijsten linksboven.

De laatst geselekteerde resolutie en schaal wordt bewaard en gebruikt als standaardwaarde bij een volgende maal dat ePerforationGauge wordt gestart. Staat een bepaalde resolutie of schaal niet in de keuzelijst dan kan handmatig een resolutie of schaal worden ingevoerd. Plaats de cursor in het keuzevak, voer de gewenste resolutie of schaal in en sluit af met de Return (Enter) toets. De mogelijke waarden voor de resolutie lopen van 75 t/m 1200 (dpi); de mogelijke waarden voor de schaal lopen van 50 t/m 500 (%). De symbolen 'dpi' en '%' hoeven niet ingevoerd te worden: deze worden automatisch toegevoegd indien deze niet zijn ingevoerd.

Niet elke kombinatie van resolutie en schaal lijkt (is) zinvol. Zo resulteert de kombinatie resolutie 75 dpi en schaal 50 % in een veel te klein vlak om tandingen te meten. Voor de kombinatie resolutie 1200 dpi en schaal 500% zijn 7 x 7 = 49 schermen (van 1024 x 768 pixels) nodig om iets bruikbaars te zien.

Op de voorgrond plaatsen van de tandingmeter

Standaard staat de tandingmeter altijd op de voorgrond. Dit betekent dat wanneer een andere applikatie worden geaktiveerd, de tandingmeter toch zichtbaar blijft. Dit kan worden uitgeschakeld met het keuzevak linksboven.

Is dit keuzevak uitgeschakeld en wordt een andere applikatie geaktiveerd dan wordt de tandingmeter verplaatst naar de achtergrond (in ieder geval achter de geaktiveerde applikatie).

Verplaatsen en markeren van de tandingmeter

Gebruik een van de vier symbolen voor het verplaatsen van de tandingmeter. Plaats de cursor op een van deze symbolen, klik met de linkermuistoets en blijft deze ingedrukt houden, sleep de tandingmeter naar de juiste positie en laat de muistoets los. In het bovenstaande voorbeeld blijkt de horizontale tanding van de zegel dus 12½ te zijn en de vertikale tanding dus 12 te zijn.

Is een bepaalde tanding gevonden, dan kan deze gevonden tanding gemarkeerd worden. Klik hiervoor op de tanding aan de rand van de tandingmeter. Hierdoor worden de kleuren van de tanding omgedraaid: 12½ wit op zwart wordt dan 12½ zwart op wit.

Automatisch bepalen van de tanding

Voor het automatisch bepalen van de horizontale tanding wordt het horizontaal gerichte zwart-rood gestreepte vak gebruikt; voor de vertikale tanding wordt het vertikaal gerichte zwart-rood gestreepte vak gebruikt. Zie de bovenstaande afbeelding voor een voorbeeld van het plaatsen van dit zwart-rood gestreepte vak.

Plaats de tandingmeter op de juiste positie en klik daarna op één van de onderstaande symbolen:

voor het bepalen van de horizontale tanding aan de bovenzijde
voor het bepalen van de horizontale tanding aan de onderzijde
voor het bepalen van de vertikale tanding aan de linkerzijde
voor het bepalen van de vertikale tanding aan de rechterzijde
voor het bepalen van zowel de horizontale tanding aan de bovenzijde als de vertikale tanding aan de linkerzijde
voor het bepalen van zowel de horizontale tanding aan de bovenzijde als de vertikale tanding aan de rechterzijde
voor het bepalen van zowel de horizontale tanding aan de onderzijde als de vertikale tanding aan de linkerzijde
voor het bepalen van zowel de horizontale tanding aan de onderzijde als de vertikale tanding aan de rechterzijde

In (minder dan) enkele seconden is de tanding bepaalt en wordt getoond op het scherm.

De gevonden tanding wordt gemarkeerd aan de rand van de tandingmeter (zoals ook handmatig kan worden gedaan). De gevonden tanden worden aangegeven met een wit streepje, de gaten worden aangegeven met een zwart streepje. Zo kan visueel worden vastgesteld of de bepaling van de tanding enigszins plausibel is. Gebruik altijd een aantal manieren om de tanding(en) te meten en vergelijk in ieder de uitkomst van deze verschillende metingen.

Let op: de horizontale tanding wordt aan de linkerzijde van de tandingmeter aangegeven en de vertikale tanding wordt aan de bovenzijde aangegeven!

Is het zo eenvoudig? Ja en nee. Er bestaan een aantal restricties aan de afbeelding die wordt geanalyseerd.

Er bestaan ook een aantal, meer technische, restricties:

Mocht het algoritme dat de tanding bepaalt falen, dan wordt de tanding met een ? aangegeven. De reden van dit mislukken is meestal moeilijk te achterhalen, maar vaak zal het zo zijn dat niet aan een van de bovenstaande restricties is voldaan. Een eenvoudig voorbeeld hiervoor is: plaats het zwart-rood gestreepte vak in een wit gebied en bepaal automatisch de tanding; hierop volgt gegarandeerd een ? als tanding.

Invoeren en opzoeken van een bekende tandingvariëteit

Tijdens het starten van ePerforationGauge is het mogelijk om bekende tandingvariëteiten in te lezen. Deze tandingvariëteiten moeten worden opgenomen in een gewoon tekstbestand die met elke gewenste tekstverwerker zonder opmaakfaciliteiten (b.v. Notepad, Wordpad, dus geen Word) kan worden onderhouden. Bij de installatie is een bestand ePerforationGauge.Txt toegevoegd met daarin reeds alle bekende tandingvariëteiten van de frankeerzegels van Nederland. Overige tandingvariëteiten kunnen dan met de tekstverwerker worden toegevoegd. De regels in dit bestand moeten voldoen aan een bepaald formaat en deze is:

Enkele voorbeelden van regels in dit bestand (kunnen) zijn:

22G 13.50:13.25
22H 12.50:12.00
22J 11.50:12.00
22K 12.50
22L 12.50

Lege regels of regels die beginnen met een '#'-teken worden volledig genegeerd. ePerforationGauge zal tijdens het opstarten meteen het ePerforationGauge.Txt opnieuw indelen, dat betekent bijvoorbeeld dat overbodige spaties worden verwijderd. Mochten er fouten bestaan in dit bestand, dan volgt hiervan geen melding door het programma, in deze regel wordt dan een '#'-teken aan het begin van de regel geplaatst. Maak altijd een backup van dit bestand voordat wijzigingen worden gemaakt en bewaar dit bestand op een veilige plaats zodat deze teruggeplaatst kan worden wanneer ePerforationGauge opnieuw geinstalleerd moet worden!

Enkele voorbeelden van regels die fout zijn:

22G13.50:13.25
22H 1a.50:12.00
22J 11.50-12.00

De eerste regel bevat geen spatie als scheiding tussen zegelnummer en zegeltanding, de tweede regel heeft een onjuiste horizontale tanding (1a.50) en de derde regel heeft een onjuist scheidingsteken (-) tussen horizontale en vertikale tanding.

Is nu de horizontale- en vertikale tanding van een zegel bepaald dan kan het zegelnummer worden geselekteerd uit de keuzelijst linksboven. Voor het voorbeeld moet zegelnummer 22 worden geselekteerd en dan wordt een overzicht gegeven van alle bekende variëteiten voor dit nummer en aangegeven of een bepaalde variëteit de juiste is:

Dit wordt aangegeven met de volgende symbolen:

Klik hierna op het -teken om verder te gaan met ePerforationGauge.

Onbekende resolutie en/of schaal

Is de resolutie en/of schaal niet bekend van de zegel op de grafische afbeelding maar het betreft wel een bekende zegel die is opgenomen bij de lijst van variëteiten, dan kan het programma waarschijnlijk alsnog de juiste variëteit vinden. Dit gebeurt dan op basis van de verhouding tussen de tandingen. Probeer daarvoor een schaal te selekteren die redelijk geschikt is om een tanding te kunnen bepalen (let op het probleem dat zich voor kan doen indien vaak de resolutie en/of schaal wordt gewijzigd). Selekteer daarna weer het juiste zegelnummer uit de keuzelijst en dan zal met het -symbool in een andere kolom worden getoond welke bekende tandingvariëteiten het zouden kunnen zijn:

Het gegeven voorbeeld is gebaseerd op de gevonden tanding 10¼ * 9¾. Het criterium dat een bepaalde tanding het zou kunnen zijn is dat het verschil tussen de verhouding tussen de horizontale- en vertikale tanding minder dan 0.025 is. (De verhouding tussen 10¼ en 9¾ is 1.05128, de verhouding tussen 12½ en 12 is 1.04167, het verschil is 0.00961 en dus minder dan 0.025.)

In het geval van een onbekende resolutie en/of schaal wordt het nog eenvoudiger en sneller om de selekteer functie te gebruiken. De selekteer funktie wordt gestart met het symbool. Dit resulteert in het verdwijnen van de tandingmeter en de muis veranderd in een kruis. De funktie wordt afgebroken met de Esc toets. Begin de selektie van een klik op de linker muistoets (en blijf deze ingedrukt houden), verplaats de muis naar het einde van de selektie en laat de muistoets los. Hierna verschijnt de tandingmeter weer, een juiste schaal wordt bepaald, de tandingmeter wordt verplaatst naar het geselekteerde gebied en het bepalen van de horizontale en vertikale tanding wordt gestart. Merk op dat het geselekteerde gebied niet te klein kan zijn omdat dan de schaal onder de 50% komt. Welke horizontale (boven of onder) en vertikale (links of rechts) wordt bepaald hangt af van het begin en het einde van het geselekteerde gebied.

De betrouwbaarheid van ePerforationGauge wordt in deze situatie wel erg heel discutabel! Het verschil tussen bijvoorbeeld tanding 11 x 12 en 12 x 11 wordt echter wel vrij snel duidelijk.

Help

Klik op het symbool of gebruik de F1 toets om deze pagina te tonen in de standaard Internet verkenner (b.v. Internet Explorer).

Afsluiten van de tandingmeter

Klik op het symbool om ePerforationGauge af te sluiten.

Laatste opmerking over het gebruik

Alhoewel ePerforationGauge hele goede resultaten kan geven, zoals het voorbeeld aantoont, is een fysieke inspectie van de tanding altijd de meest betrouwbare, dus gebruik het alleen als een indicatie en besluit nooit alleen op basis van het programma of de gegeven tanding juist is!

Download

Versies and Ondersteuning

Dit is versie van 1 van ePerforationGauge en er zijn geen plannen voor toekomstige versies of zelfs het verhelpen van programmafouten (bugs). Er zijn ook geen plannen om het programma te migreren naar een ander computer platform. Door chronisch tijdgebrek is er, jammer genoeg, geen ondersteuning mogelijk (althans zeer beperkt) op installatie, gebruik, problemen, etc. Houd er rekening mee dat het enige dagen kan duren voordat ik e-mails kan beantwoorden.

Ik ben mijn hele leven lang een verzamelaar geweest en een ICT profressional sinds vele jaren. Deze kombinatie heeft geleid tot dit handige hulpmiddel, welke ik vaak gebuik voor het vaststellen van tandingen. Ik heb geen idee of iemand geinteresseerd is in dit hulpmiddel, maar als er genoeg interesse is zal ik een iets serieuzere aanpak proberen, met het verhelpen van programmafouten, verbeteringen, versies, etc.

De eerste maal moet altijd de volledige versie geinstalleerd worden, anders kan de laatste versie geinstalleerd worden.

Volledige Versie

Volg de volgende vier stappen om de volledige versie te installeren:

Stap 1. Download het epg.zip bestand.
Om de volledige versie te downloaden klik hier met de linkermuistoets, selecteer de optie Save this program to disk en selecteer elke gewenste map (b.v. C:\Tmp or C:\Temp) in de Save As dialoog dat volgt om het epg.zip bestand (ca. 1 MB) te bewaren.

Stap 2. Pak het epg.zip bestand uit.
Start het uitpakken van het epg.zip bestand door dubbel te klikken op de naam in bijvoorbeeld de Windows Verkenner; dit resulteert in het uitpakken van, naast andere bestanden, het setup.exe programma in dezelfde map.

Stap 3. Start het setup programma.
Start het zojuist uitgepakte setup.exe programma door dubbel te klikken op de naam in bijvoorbeeld de Windows Verkenner en volg de instructies op het scherm.

Stap 4. Verwijder bestanden.
Verwijder het epg.zip bestand en de uitgepakte bestanden setup.exe en de overige bestanden in bijvoorbeeld de Windows Verkenner. De naam van het bestand om ePerforationGauge te starten is ePerforationGauge.Exe.

Laatste Versie

Volg de volgende twee stappen om de laatste versie te installeren:

Stap 1. Sluit het ePerforationGauge programma.
Indien het ePerforationGauge programma in gebruik is, moet het programma eerst worden afgesloten.

Stap 2. Download het ePerforationGauge.exe bestand.
Om de laatste versie te downloaden klik hier met de linkermuistoets, selecteer de optie Save this program to disk en selecteer de map waar het programma geinstalleerd is (b.v. C:\Program Files\ePerforationGauge) in de Save As dialoog dat volgt om het ePerforationGauge.exe bestand (ca. 200 kB) te bewaren.

Voorbeelden

Hieronder staan drie voorbeelden van dezelfde zegel in verschillende resolutie en schaal om ePerforationGauge eens uit te proberen. Deze zegel is de 22H, kamtanding 12½ : 12, 12½ ct. grijs van Nederland.


resolutie 150dpi, schaal 100%

resolutie 200dpi, schaal 100%

resolutie 200dpi, schaal 150%

Nieuws

22-Jan-2004 Versie 1.0 is beschikbaar.

FAQ's

Geen faq's.