Nummerstempel Catalogus Nederland
        ... een elektronische catalogus voor de nummerstempels van Nederland
Versie 3.1 (22-Nov-2003)

Charity-ware voor het Nederlands Kanker Instituut
Programma © 1998, 2003 P.P. Hek
Gegevens © 1993 NVPH

home: www.eperforationgauge.com | mail: psquareh@eperforationgauge.com

Inhoud

Introductie
Het installeren van de catalogus
Het administreren van de stempelverzameling
Het navigeren door de catalogus
Het weergeven van de catalogusgegevens
Het afdrukken van de catalogusgegevens
Het afdrukken van albumbladen
Het registreren van de demo versie
Help en versie

Klik hier voor een kort overzicht...

Introductie

De Nummerstempel Catalogus is een elektronische catalogus (computerprogramma) voor alle nummerstempels van Nederland en heeft dezelfde 'look and feel' als de catalogus op papier. De inhoud (de gegevens) en vormgeving van deze elektronische versie is gebaseerd op de papieren versie van de Speciale Catalogus Nederland en Overzeese Rijksdelen, Editie 1993 uitgegeven door de NVPH in Nederland.

Zoals in de papieren versie zijn ook in de elektronische versie de volgende gegevens aanwezig voor een nummerstempel:

 • Het stempelnummer
 • De plaatsnaam
 • De ingebruiknamedatum
 • De prijsnotering

  In deze versie van de Nummerstempel Catalogus zijn alleen de laagste prijsnoteringen opgenomen van één van de zegels uit een emissie.

  Zoals gesteld in de NVPH catalogus gelden de genoemde prijsnoteringen als richtlijnen voor "een duidelijk en zo volledig mogelijk stempel op een prima zegel".

  De nummerstempels werden gebruikt op de zegels uit de volgende emissies:

 • 1852. Koning Willem III (1-3)
 • 1864. Koning Willem III (4-6)
 • 1867-1868. Koning Willem III (7-12)
 • 1869-1871. Rijkswapen (13-18)
 • 1872-1888. Koning Willem III (19-29)
 • 1876-1894. Cijfer (30-33)
 • 1891-1984. Prinses Wilhelmina (34-44)
 • Portzegels: 1870. Groot waardecijfer (1,2)
 • Portzegels: 1881-1887. Cijfer (3-12)
 • Postbewijszegels: 1884. Cijfer (1-7)
 • Telegramzegels: 1877-1903. Zeshoekig formaat (1-12)

  In deze versie van de Nummerstempel Catalogus zijn niet de 1e en 2e emissie en de postbewijs- en telegramzegels opgenomen.

  De bediening van de catalogus en het administreren van de stempelverzameling is zeer eenvoudig en alles is ondergebracht in één scherm.

  Na het starten verschijnt het overzicht van alle emissies:

  Door te klikken op een zegelafbeeling uit één van de emissies (of het jaar van uitgifte) verschijnt het overzicht van alle zegels uit die emissie:

  Door te klikken op een zegelafbeelding (of de zegelwaarde) wordt weer teruggegaan naar het overzicht van alle emissies.

  De voornaamste eigenschappen van de Nummerstempel Catalogus zijn:

  Het installeren van de catalogus

  Voor het installeren van de Nummerstempel Catalogus volg de instructies voor het installeren van de demo versie en registreer daarna deze demo versie.

  Voor het installeren van de laatste versie van de Nummerstempel Catalogus volg de instructies voor het installeren van de laatste versie.

  Het administreren van de stempelverzameling

  Wanneer een stempel niet aanwezig en niet manco in de stempelverzameling is, wordt de prijsnotering donkergrijs afgebeeld.

  Wordt de muis op een prijsnotering geplaatst, dan verandert de muis in een klein vertikaal pijltje. Op de linkermuistoets klikken betekent dat de stempel als aanwezig in de stempelverzameling geadministreerd wordt; de prijsnotering wordt dan als vet, onderstreept en groen gepresenteerd. Op de rechtermuisknop klikken betekent dat stempel als manco in de stempelverzameling geadministreerd wordt; de prijsnotering wordt dan als schuingedrukt, doorgestreept en rood gepresenteerd. Om een stempel van manco tot aanwezig te administreren, moet dus tweemaal met de linkermuistoets worden geklikt. En andersom, om een stemp van aanwezig tot manco te administreren, moet dus tweemaal met de rechtermuistoets worden geklikt.

  Omdat de prijsnoteringen nog in guldens zijn, wordt de prijsnotering in euro's getoond als zogenaamde tooltiptext, die verschijnt wanneer de muis op een prijsnotering wordt geplaatst.

  Het navigeren door de catalogus

  Met de PageDown en de PageUp toetsen wordt snel per pagina door de catalogus gebladerd. Voor deze bladerfunkties kunnen ook de Volgende Pagina en Vorige Pagina kommando's uit het Navigatie menu gebruikt worden.

  Met de Down en de Up toetsen wordt per regel door de catalogus gebladerd. Voor deze bladerfunkties kunnen ook de Volgende Regel en Vorige Regel kommando's uit het Navigatie menu gebruikt worden.

  Met de End en de Home toetsen wordt snel naar de laatste en eerste pagina van de catalogus gebladerd. Voor deze bladerfunkties kunnen ook de Laatste Pagina en Eerste Pagina kommando's uit het Navigatie menu gebruikt worden.

  Het weergeven van de catalogusgegevens

  Na het starten verschijnt het overzicht van alle emissies. Door te klikken op een zegelafbeeling uit één van de emissies (of het jaar van uitgifte) verschijnt het overzicht van alle zegels uit die emissie. Door te klikken op een zegelafbeelding (of de zegelwaarde) wordt weer teruggegaan naar het overzicht van alle emissies. Om terug te gaan naar het overzicht van alle emissies kan ook de Esc toets worden gebruikt of het Emissies kommando uit het Weergave menu.

  Overzichten

  Vanuit het Weergave menu kunnen de volgende overzichten op het scherm afgebeeld worden:

  Nummervarianten

  Afhankelijk van het verzamelspecialisme kunnen nummervarianten (on)zichtbaar worden gemaakt. De nummervarianten worden onzichtbaar gemaakt met het Toon varianten op nummer gekombineerd kommando uit het Weergave menu. Nu wordt per nummer slechts één stempelnummer afgebeeld. De nummervarianten worden zichtbaar gemaakt met het Toon varianten op nummer gescheiden kommando uit het Weergave menu. Nu wordt per nummer alle varianten op een stempelnummer afgebeeld. Het verschil tussen beide is in het volgende overzicht te zien:

  Nummer Toon varianten op nummer gekombineerd Toon varianten op nummer gescheiden
  6 Apeldoorn Apeldoorn (met punt)
  Apeldoorn (zonder punt)
  9 Assen Assen (met punt)
  Assen (zonder punt)
  21 Delfshaven (Emmen) Delfshaven
  Emmen
  25 Dirksland ('s-Graveland) Dirksland
  's-Graveland
  64 Kampen Kampen (groot cijfer)
  Kampen (klein cijfer)
  66 Leerdam 6.6 Leerdam (met tussenpunt)
  66 Leerdam (zonder tussenpunt)
  67 Leeuwarden Leeuwarden (met krul)
  Leeuwarden (zonder krul)
  99 Sneek 9.9 Sneek (met tussenpunt)
  99 Sneek (zonder punt)
  99. Sneek (met punt achter nummer)

  Emissies

  Afhankelijk van de verzamelinteresse kunnen één of meerdere emissies onzichtbaar worden gemaakt. Gebruik daarvoor het korresponderende kommando uit het Weergave menu.

  Alle instellingen die kunnen worden gemaakt met het Weergave menu worden permanent bewaard en (dus) gebruikt bij een volgend gebruik van de Nummerstempel Catalogus.

  Het afdrukken van de catalogusgegevens

  Het afdrukken van de catalogusgegevens is eigenlijk hetzelfde als de gegevens die staan weergegeven op het scherm, maar dan op de printer. Echter, op de printer wordt geen kleur, vet, schuingedrukt, onderstreept en doorgestreept gebruikt. Bij een verzameling- en manco overzicht is het duidelijk: alleen de prijsnoteringen worden afgedrukt die aanwezig of manco zijn. Bij een kompleet overzicht wordt voor een aanwezig stempel een "+"-teken geplaatst, bij een manco stempel een "-"-teken. Deze afdrukfunktie bevindt zich in het Catalogus menu, het Afdrukken kommando en dan het Overzicht kommando.

  Voorbeeld van een kompleet overzicht:

  NummerstempelCatalogus, Versie 3.0, Kompleet Overzicht, Datum 6-Nov-2003, 12:09:04

                          1867    1869    1872    1876    1891    1870    1881

  1 Alkmaar 01-04-1869 +  1.50 -  7.50 +  0.25 +  1.50 +  1.25 -  7.50 +  5.00
  2 Almelo  01-04-1869 +  2.00 +  7.50 +  0.25 +  1.50 +  1.50 - 10.00 -  5.00
  3 Alphen  01-04-1869 +  3.00 - 32.50 +  0.75 +  2.50 +  5.00 + 15.00 -  6.00

  Het afdrukken van albumbladen

  Een bijzondere funktie in de Nummerstempel Catalogus is het afdrukken van albumbladen. De formaten die worden ondersteund zijn het DAVO formaat (275x310) en het A4 formaat (210x297). Voor het afdrukken van albumbladen is een kwalitatief goede printer benodigd. Voor het afdrukken van albumbladen op DAVO formaat is tevens een printer benodigd die geschikt is voor A3 formaat. De afmeting van de kaders is 25 x 29 mm. waarvoor reeds voorgesneden klemstrookjes in de handel verkrijgbaar zijn. Dit betekent dus dan ook dat sommige albumbladen niet geschikt zijn voor nummer 29 (2½ gld. rood en blauw) van de emissie 1872 door het afwijkende formaat van deze zegel!

  De indeling op het DAVO formaat is gebaseerd op de blanco DAVO bladen zonder titel met kaderlijn (artikelcode 1250-K-LX).

  Albumbladen kunnen worden gemaakt voor:

  Optioneel kan de titel NEDERLAND wel of niet worden opgenomen en optioneel kan de subtitel Nummerstempels of Puntstempels wel of niet worden opgenomen.

  Voor een emissie stempelverzameling kan optioneel nog een subtitel opgenomen worden welke de omschrijving van de emissie is (b.v. 1867-1868. Koning Willem III.) en kan optioneel het nummer, waarde en/of kleur van de zegel in een kader worden opgenomen.

  Enkelvoudige stempelverzameling

  Deze afdrukfunktie bevindt zich in het Catalogus menu, het Afdrukken submenu, het Albumbladen submenu en dan het Enkelvoudige stempelverzameling (één stempel) kommando. Dit kommando is alleen zichtbaar indien het overzicht van alle emissies wordt getoond.

  Deze albumbladen zijn niet geschikt voor nummer 29 (2½ gld. rood en blauw) van de emissie 1872 door het afwijkende formaat van deze zegel!

  Het aantal benodigde albumbladen voor een enkelvoudige stempelverzameling is 9.

  De instelling voor het afbeelden van nummervarianten is in deze funktie ook van toepassing. Voorbeeld: Staan de nummervarianten niet zichtbaar, dan wordt voor Apeldoorn slechts één kader opgenomen; staan de nummervarianten zichtbaar, dan wordt voor Apeldoorn twee kaders opgenomen (en voor Sneek zelfs drie kaders).

  De instelling voor het wel of niet afbeelden van bepaalde emissies is hier niet van toepassing; voor elke stempel wordt één kader opgenomen.

  Zowel op het DAVO formaat als op het A4 formaat worden 30 kaders opgenomen (6 kolommen en 5 rijen). Een voorbeeld van zo een albumblad is (in dit voorbeeld zijn nummervarianten zichtbaar, dus twee kaders voor Apeldoorn en Assen):

  Meervoudige stempelverzameling

  Deze afdrukfunktie bevindt zich in het Catalogus menu, het Afdrukken submenu, het Albumbladen submenu en dan het Meervoudige stempelverzameling (meerdere emissies) kommando. Dit kommando is alleen zichtbaar indien het overzicht van alle emissies wordt getoond.

  Deze albumbladen zijn niet geschikt voor nummer 29 (2½ gld. rood en blauw) van de emissie 1872 door het afwijkende formaat van deze zegel!

  Het aantal benodigde albumbladen voor een meervoudige stempelverzameling is 45.

  De instelling voor het afbeelden van nummervarianten is in deze funktie ook van toepassing. Voorbeeld: Staan de nummervarianten niet zichtbaar, dan wordt voor Apeldoorn slechts één rij kaders opgenomen; staan de nummervarianten zichtbaar, dan wordt voor Apeldoorn twee rijen kaders opgenomen (en voor Sneek zelfs drie rijen kaders).

  De instelling voor het wel of niet afbeelden van bepaalde emissies is hier wel van toepassing; voor elke zichtbare emissie wordt één kolom opgenomen.

  Wanneer een stempel niet voorkomt op een zegel uit een bepaalde emissie wordt geen kader opgenomen. Ook wanneer de stempel onbekend is, prijsnotering is dan een "?"-teken, wordt geen kader opgenomen.

  Zowel op het DAVO formaat als op het A4 formaat worden maximaal 42 kaders opgenomen (afhankelijk van het aantal zichtbare emissie maximaal 7 kolommen en 6 rijen). Een voorbeeld van zo een albumblad is (in dit voorbeeld zijn nummervarianten zichtbaar, dus een aparte rij kaders Apeldoorn met punt):

  Voor 6 - Apeldoorn (met punt) worden dus geen kaders opgenomen voor de emissie 1876, 1891 en 1881!

  Emissie stempelverzameling

  Deze afdrukfunktie bevindt zich in het Catalogus menu, het Afdrukken submenu, het Albumbladen submenu en dan het Emissie stempelverzameling (één emissie) kommando. Dit kommando is alleen zichtbaar indien het overzicht van één emissie wordt getoond.

  De instelling voor het afbeelden van nummervarianten is in deze funktie ook van toepassing. Voorbeeld: Staan de nummervarianten niet zichtbaar, dan wordt voor Apeldoorn slechts één rij kaders opgenomen; staan de nummervarianten zichtbaar, dan wordt voor Apeldoorn twee rijen kaders opgenomen (en voor Sneek zelfs drie rijen kaders).

  Wanneer een stempel niet voorkomt op een zegel uit een emissie wordt geen kader opgenomen. Ook wanneer de stempel onbekend is, prijsnotering is dan een "?"-teken, wordt geen kader opgenomen.

  Deze albumbladen zijn wel geschikt voor nummer 29 (2½ gld. rood en blauw) van de emissie 1872!

  Het aantal benodigde albumbladen voor een emissie stempelverzameling is afhankelijk van de emissie. De zegels uit de emissies 1872, 1891 en 1881 worden over twee rijen verdeeld, de overige emissies gebruiken slechts één rij.

  Emissie
  Zegels
  Kolommen
  Rijen
  Bladen
  1867
  6
  6
  1
  27
  1869
  6
  6
  1
  28
  1872
  11
  6 & 5
  2
  88
  1876
  4
  4
  1
  44
  1891
  11
  6 & 5
  2
  86
  1870
  2
  2
  1
  39
  1881
  10
  5 & 5
  2
  82

  Een voorbeeld van een albumblad voor de emissie 1867 is:

  Een voorbeeld van een albumblad voor de emissie 1872 is:

  Tanding stempelverzameling

  Deze afdrukfunktie bevindt zich in het Catalogus menu, het Afdrukken submenu, het Albumbladen submenu en dan een van de Tandingverzameling op ... kommando's. Dit kommando is alleen zichtbaar indien het overzicht van één emissie wordt getoond. In deze versie is dit alleen mogelijk voor nummer 7 en 19.

  De instelling voor het afbeelden van nummervarianten is in deze funktie ook van toepassing. Voorbeeld: Staan de nummervarianten niet zichtbaar, dan wordt voor Apeldoorn slechts één rij kaders opgenomen; staan de nummervarianten zichtbaar, dan wordt voor Apeldoorn twee rijen kaders opgenomen (en voor Sneek zelfs drie rijen kaders).

  Wanneer een stempel niet voorkomt op het nummer uit een emissie worden geen kaders opgenomen. Ook wanneer de stempel onbekend is, prijsnotering is dan een "?"-teken, worden geen kaders opgenomen.

  Voor nummer 19 uit de emissie 1872 geldt nog een uitzondering. Omdat er geen prijsnoteringen zijn voor de verschillende tandingen is het dus onbekend of een stempel op een bepaalde tanding voorkomt. Maar het is bijvoorbeeld zeer onwaarschijnlijk dat stempelnummer 200 (Katwijk aan Zee, in gebruik genomen op 1-2-1880) voorkomt op tandingvariëteiten 19A en 19C (uitgebracht in 1872). Om dit uiting te laten komen op de albumbladen worden sommige tandingvariëteiten grijs afgedrukt op het albumblad (zie hieronder voor een voorbeeld hiervan). De regel hiervoor is: wanneer de ingebruikname datum van een stempelnummer meer dan 5 jaar na de datum van uitbrengen van een bepaalde tandingvariëteit is, wordt het kader, nummer en optioneel andere gegevens, grijs afgedrukt.

  Het aantal benodigde albumbladen voor een stempelverzameling op tanding is afhankelijk van het nummer.

  Nummer
  Zegels
  Kolommen
  Rijen
  Bladen
  7
  9
  5 & 4
  2
  54
  19
  9
  5 & 4
  2
  88

  Een voorbeeld van een albumblad voor nummer 7 is:

  Een voorbeeld van een albumblad voor nummer 19 is:

  Het registreren van de demo versie

  Selekteer uit het Help menu het Informatie kommando of druk op de F2 toets. Het informatiescherm verschijnt. Klik op de Registreren knop en het registratiescherm verschijnt. Voer het e-mail adres en de registratiesleutel in en klik op de Registreren knop.

  Indien de registratie niet succesvol is verschijnt de melding: "De registratiesleutel is niet korrekt.". Klik op de OK knop, kontroleer het e-mail adres en de registratiesleutel en probeer het opnieuw.

  Na een korrekte registratie verschijnt de melding: "De registratie is succesvol uitgevoerd.". Klik op de OK knop om terug te komen in het informatiescherm. Vanaf nu worden de wijzigingen in de administratie van de stempelverzameling permanent bewaard en kunnen alle albumbladen worden afgedrukt.

  Help en versie

  Deze handleiding wordt getoond met het Handleiding kommando uit het Help menu (of de F1 toets) in de default HTML browser (bijvoorbeeld Internet Explorer or Netscape).

  Het informatiescherm wordt getoond met het Informatie kommando uit het Help menu (of de F2 toets). In dit informatiescherm wordt tevens het versienummer van de Nummerstempel Catalogus gevonden.

  Versie 3.1 (22-Nov-2003)

 • Titel van een albumblad nu volledig in hoofdletters: NEDERLAND in plaats van Nederland.
 • Enkele (type)foutjes in de gegevens verbeterd.
 • Versie 3.0 (16-Nov-2003)

 • Diverse technische problemen opgelost.
 • Versie 2.X (6-Aug-2003)

 • WINDOWS versie.
 • Versie 1.X (20-Dec-1998)

 • DOS versie.