Kleinrondstempel Catalogus Nederland
        ... een elektronische catalogus voor de kleinrondstempels van Nederland
Versie 3.1 (22-Nov-2003)

Charity-ware voor het Nederlands Kanker Instituut
Programma © 1998, 2003 P.P. Hek
Gegevens © 2003 NVPH

home: www.eperforationgauge.com | mail: psquareh@eperforationgauge.com

Inhoud

Introductie
Het installeren van de catalogus
Het administreren van de stempelverzameling
Het navigeren door de catalogus
Het weergeven van de catalogusgegevens
Het afdrukken van de catalogusgegevens
Het afdrukken van albumbladen
Het zoeken naar stempels
Het registreren van de demo versie
Help en versie

Klik hier voor een kort overzicht...

Introductie

De Kleinrondstempel Catalogus is een elektronische catalogus (computerprogramma) voor alle kleinrondstempels van Nederland en heeft dezelfde 'look and feel' als de catalogus op papier. De inhoud (de gegevens) en vormgeving van deze elektronische versie is gebaseerd op de papieren versie van de Speciale Catalogus Nederland en Overzeese Rijksdelen, Editie 2003 uitgegeven door de NVPH in Nederland.

Zoals in de papieren versie zijn ook in de elektronische versie de volgende gegevens aanwezig voor een kleinrondstempel:

 • Het stempelnummer
 • De kantoornaam
 • De kantoorgroep
 • De prijsnotering

  Zoals gesteld in de NVPH catalogus gelden de genoemde prijsnoteringen voor volledige of bijna volledige stempels op de nummers 19 en 35. Voor andere emissies en hogere waarden gelden hogere prijsnoteringen.

  Eveneens, zoals in de papieren versie, worden de kleinrondstempels gegroepeerd in de volgende groepen:

 • Postkantoren (PK)
 • Hulpkantoren (HK)
 • Bijkantoren (BK)
 • Militaire Kampen (MK)
 • Stationskantoren (SK)
 • Spoor-, Tram- en Bootstempels (STB)

  De bediening van de catalogus en het administreren van de stempelverzameling is zeer eenvoudig en alles is ondergebracht in één scherm.

  De voornaamste eigenschappen van de Kleinrondstempel Catalogus zijn:

  Het installeren van de catalogus

  Voor het installeren van de Kleinrondstempel Catalogus volg de instructies voor het installeren van de demo versie en registreer daarna deze demo versie.

  Voor het installeren van de laatste versie van de Kleinrondstempel Catalogus volg de instructies voor het installeren van de laatste versie.

  Het administreren van de stempelverzameling

  Wanneer een stempel niet aanwezig en niet manco in de stempelverzameling is, wordt de plaatsnaam donkergrijs afgebeeld.

  Wordt de muis op een plaatsnaam geplaatst, dan verandert de muis in een klein vertikaal pijltje. Op de linkermuistoets klikken betekent dat de stempel als aanwezig in de stempelverzameling geadministreerd wordt; de plaatsnaam wordt dan als vet, onderstreept en groen gepresenteerd. Op de rechtermuisknop klikken betekent dat stempel als manco in de stempelverzameling geadministreerd wordt; de plaatsnaam wordt dan als schuingedrukt, doorgestreept en rood gepresenteerd. Om een stempel van manco tot aanwezig te administreren, moet dus tweemaal met de linkermuistoets worden geklikt. En andersom, om een stemp van aanwezig tot manco te administreren, moet dus tweemaal met de rechtermuistoets worden geklikt.

  Het navigeren door de catalogus

  Met de PageDown en de PageUp toetsen wordt snel per pagina door de catalogus gebladerd. Voor deze bladerfunkties kunnen ook de Volgende Pagina en Vorige Pagina kommando's uit het Navigatie menu gebruikt worden.

  Met de Down en de Up toetsen wordt per regel door de catalogus gebladerd. Voor deze bladerfunkties kunnen ook de Volgende Regel en Vorige Regel kommando's uit het Navigatie menu gebruikt worden.

  Met de End en de Home toetsen wordt snel naar de laatste en eerste pagina van de catalogus gebladerd. Voor deze bladerfunkties kunnen ook de Laatste Pagina en Eerste Pagina kommando's uit het Navigatie menu gebruikt worden.

  Om snel naar een bepaalde groep te bladeren kunnen de volgende toetsen gebruikt worden:

  PostkantorenCtrl+P
  HulpkantorenCtrl+H
  BijkantorenCtrl+B
  Militaire KampenCtrl+M
  StationskantorenCtrl+S
  Spoor-, tram- en bootstempelsCtrl+T

  Het weergeven van de catalogusgegevens

  Overzichten

  Vanuit het Weergave menu kunnen de volgende overzichten op het scherm afgebeeld worden:

  Post- en Hulpkantoren

  Afhankelijk van het verzamelinteresse kunnen de post- en hulpkantoren gekombineerd of gescheiden worden weergegeven. De post- en hulpkantoren worden gekombineerd weergegeven met het Toon postkantoren en hulpkantoren gekombineerd kommando uit het Weergave menu. De post- en hulpkantoren worden gescheiden weergegeven met het Toon postkantoren en hulpkantoren gescheiden kommando uit het Weergave menu.

  Kolommen

  Afhankelijk van de grootte van het scherm kan de catalogus worden afgebeeld in 2 tot 6 kolommen. Gebruikt daarvoor het korreponderende kommando uit het Weergave menu (of de korresponderende Shift+Fx toets waarbij x het aantal kolommen voorstelt).

  Alle instellingen die kunnen worden gemaakt met het Weergave menu worden permanent bewaard en (dus) gebruikt bij een volgend gebruik van de Kleinrondstempel Catalogus.

  Het afdrukken van de catalogusgegevens

  Het afdrukken van de catalogusgegevens is eigenlijk hetzelfde als de gegevens die staan weergegeven op het scherm, maar dan op de printer. Echter, op de printer wordt geen kleur, vet, schuingedrukt, onderstreept en doorgestreept gebruikt. Bij een verzameling- en manco overzicht is het duidelijk: alleen de plaatsnamen worden afgedrukt die aanwezig of manco zijn. Bij een kompleet overzicht wordt voor een aanwezig stempel een "+"-teken geplaatst, bij een manco stempel een "-"-teken. Deze afdrukfunktie bevindt zich in het Catalogus menu, het Afdrukken kommando en dan het Overzicht kommando.

  Voorbeeld van een kompleet overzicht:

  KleinrondstempelCatalogus, Versie 3.0, Kompleet Overzicht, Datum 10-Nov-2003, 20:13:12

  POSTKANTOREN
  HULPKANTOREN
  1     +Aagtekerke        HPK 37.50
  2     -Aalsmeer          HPK 9.00
  3     +Aalst (Gld.)      HPK 22.50
  4     +Aalst (N.Br.)     HPK 55.00
  5     +Aalten            PK 9.00
  6     -Aalten            HPK 300.00

  Het afdrukken van albumbladen

  Een bijzondere funktie in de Kleinrondstempel Catalogus is het afdrukken van albumbladen. De formaten die worden ondersteund zijn het DAVO formaat (275x310) en het A4 formaat (210x297). Voor het afdrukken van albumbladen is een kwalitatief goede printer benodigd. Voor het afdrukken van albumbladen op DAVO formaat is tevens een printer benodigd die geschikt is voor A3 formaat. De afmeting van de kaders is 25 x 29 mm. waarvoor reeds voorgesneden klemstrookjes in de handel verkrijgbaar zijn.

  De indeling op het DAVO formaat is gebaseerd op de blanco DAVO bladen zonder titel met kaderlijn (artikelcode 1250-K-LX).

  Optioneel kan de titel NEDERLAND wel of niet worden opgenomen en optioneel kan de subtitel Kleinrondstempels wel of niet worden opgenomen en optioneel kan nog een subtitel wel of niet worden opgenomen welke de naam van de kantoorgroep is (b.v. Postkantoren)

  Deze afdrukfunktie bevindt zich in het Catalogus menu, het Afdrukken kommando en dan het Albumbladen kommando.

  Zowel op het DAVO formaat als op het A4 formaat worden 30 kaders opgenomen (6 kolommen en 5 rijen).

  Het aantal benodigde albumbladen is afhankelijk van de kantoorgroep.

  Kantoorgroep
  Bladen
  Post- en Hulpkantoren
  47
  Postkantoren
  10
  Hulpkantoren
  37
  Bijkantoren
  3
  Militaire Kampen
  1
  Stationskantoren
  2
  Spoor-, Tram- en Bootstempels
  5

  Een voorbeeld van een albumblad is:

  Het zoeken naar stempels

  De zoekfunktie wordt gestart vanuit het Catalogus menu en dan het Zoeken kommando (of de Ctrl+F toets).

  Met deze zoekfunktie kunnen bepaalde stempels worden gezocht. Dit is erg handig indien de kantoornaam niet volledig op de zegel staat. De zoekfunktie geeft alle stempels die voldoen aan het zoekcriterium waarbij de jokers "?" (één letter onbekend) en "*" (meerdere letters onbekend) gebruikt kunnen worden. Voorbeeld: Op een zegel staan alleen de eerste letters "ba" en de laatste letters "en"; een zoekfunktie op "ba*en" geeft dan de volgende mogelijke kantoren:

  In het zoekresultaat kan niet gebladerd worden! Het zoeken kan nog beperkt worden in bepaalde groepen; vink daarvoor bepaalde groepen aan of uit.

  Het registreren van de demo versie

  Selekteer uit het Help menu het Informatie kommando of druk op de F2 toets. Het informatiescherm verschijnt. Klik op de Registreren knop en het registratiescherm verschijnt. Voer het e-mail adres en de registratiesleutel in en klik op de Registreren knop.

  Indien de registratie niet succesvol is verschijnt de melding: "De registratiesleutel is niet korrekt.". Klik op de OK knop, kontroleer het e-mail adres en de registratiesleutel en probeer het opnieuw.

  Na een korrekte registratie verschijnt de melding: "De registratie is succesvol uitgevoerd.". Klik op de OK knop om terug te komen in het informatiescherm. Vanaf nu worden de wijzigingen in de administratie van de stempelverzameling permanent bewaard en kunnen alle albumbladen worden afgedrukt.

  Help en versie

  Deze handleiding wordt getoond met het Handleiding kommando uit het Help menu (of de F1 toets) in de default HTML browser (bijvoorbeeld Internet Explorer or Netscape).

  Het informatiescherm wordt getoond met het Informatie kommando uit het Help menu (of de F2 toets). In dit informatiescherm wordt tevens het versienummer van de Kleinrondstempel Catalogus gevonden.

  Versie 3.1 (22-Nov-2003)

 • Titel van een albumblad nu volledig in hoofdletters: NEDERLAND in plaats van Nederland.
 • Enkele (type)foutjes in de gegevens verbeterd.
 • Versie 3.0 (16-Nov-2003)

 • Diverse technische problemen opgelost.
 • Versie 2.X (6-Aug-2003)

 • WINDOWS versie.
 • Versie 1.X (3-Okt-1999)

 • DOS versie.